Благодарности

 

initLab – осигурява място за курса

Дарили техника:
Unix Solutions
NetISSat (и по-специално Светла)
УИЦ на СУ (и по-специално digger)
Securax
Euroccor (с помощта на Madison)

Давали/даващи акъл:
Александър Велин
Стефан Леков
Йордан Георгиев
Петко Борджуков
Петър Велков

 Posted by at 00:50

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>